Stöld / Inbrott / Skadegörelse / Brand

Om du råkar ut för skada på din egendom eller om du drabbas av inbrott, stöld och brand så kan det bli fråga om en skadereglering hos ett försäkringsbolag eller om att driva ett ersättningsanspråk mot skadevållaren. Dessa ärenden kan bl.a. innefatta frågor om huruvida försäkringsfall har inträffat, hur skadan har uppkommit och vilken ersättning som kan bli aktuell. Vi kan hjälpa dig att reda ut dessa frågor och biträda dig i kontakterna med försäkringsbolaget och/eller skadevållaren.

Gå tillbaka